Kan man vara bakfull flera dagar

Kan man vara bakfull flera dagar?

Svar: Ja det är möjligt att vara bakfull i flera dagar absolut. Då bakfylla är ett fysiskt och psykiskt tillstånd som kan te sig lite olika från person till person så kan man inte säga vad som håller i flera dagar utan det beror på hur du själv reagerar efter berusning på etanol eller annat berusningsmedel. Vanliga symtom är illamående, ont i huvudet, ångest, panikångest och nedstämdhet. Alkohol bryts ner i din kropp i två olika steg då det först bryts ner till acetaldehyd och sedan bryts det ner till ättikssyra. Dock brys inte allt ner till ättikssyra och då bryt fortsätter det tyvärr att cirkulera i kroppen och ställa till problem. Dessutom så gör etanol så kroppen utsöndrar vasapressin som är ett hormon som är kraftigt urinbildandd och gör att du snabbt blir uttorkad. Därför kan många uppleva att bakfyllan blir lindrigare eller aldrig uppstår om dom innan dom dricker alkohol dricker mycket vatten och sedan även dricker mycket vatten under och efter. Att alkohol är vattenlösligt och invaderar varenda cell i vår kropp gör så klart att det inre går att skydd sig helt från bakfylla. Men forskarna vet inte exakt vad det är som händer i kroppen när man får en bakfylla eftersom det fortfarande finns okända biokemiska samband. Men illamåendet beror bland annat på restprodukter som bildas när leverns förbränner alkoholen. Så hur mer du dricker desto mer restprodukter. Och desto längre kan bakfyllan bli. Alltså kan du vara bakfull i flera dagar. Speciellt om du även har abstinens.

Lämna en kommentar