Hur jag försöker bli effektivare på jobbet

Under det senaste två åren har jag reflekterat mycket över min arbetsrutin och produktivitet. Mer än vanligt. Jag insåg att trots vädligt långa arbetsdagar, med i snitt 26 arbetsdagar i månaden, så kände jag ofta att jag inte uppnådde så mycket som jag hade hoppats. Dels på grund av allt för optimistiska att-göra-listor, men också på grund av mitt arbetssätt. Trots att jag i 20 år försökt utvecka ett optimalt arbetssätt.

Men ai har skrivit om hela kartan. Inte bara för hur man bör lägga upp ens arbetstid, utan för att alla företag borde tänka över vad det innebär för ens affärsmodell. För har man längre horisiont än några år så tror jag man måste titta över hela ens affärsmodell från grunden, och där med även ens arbetssätt. Speciellt it-bolag idag, men alla andra företag kanske redan i morgon.

Det fick mig att omvärdera hur jag organiserar mitt arbete och min tid. Efter mycket forskning och självreflektion har jag beslutat att under 2024 så kommer jag att anta en ny arbetsmetodik: jag kommer att arbeta exakt 10 timmar effektiv tid, 6 dagar i veckan.

Så varför just 10 timmar, 6 dagar i veckan?

Mitt mål är att maximera min produktivitet samtidigt som jag behåller en hälsosam balans mellan arbete och fritid. Genom att arbeta 10 timmar om dagen, ger jag mig själv tillräckligt med tid att dyka djupt in i mina uppgifter utan att känna mig överväldigad. Att hålla en dag ledig varje vecka ger mig möjligheten att återhämta mig, reflektera över veckans arbete och tillbringa kvalitetstid med familj och vänner.

Tanken med det är att försöka få hjärnan att vara så produktiv som möjligt. Där ha en mållinje varje dag är en av grundpelarna.

Vad jag hoppas uppnå

Med mitt nya arbetssätt hoppas jag uppnå flera saker:

 • Ökad produktivitet: Genom att fokusera på effektivitet under de utsatta timmarna, förväntar jag mig att få mer gjort på kortare tid.
 • Bättre arbets- och livsbalans: Ett fast schema hjälper till att skapa en tydligare gräns mellan arbete och fritid, något som ofta kan bli suddigt för mig.
 • Högre kvalitet på arbete: Genom att tillåta tillräckligt med tid för vila och återhämtning, förväntar jag mig att hålla en högre standard på mitt arbete.

Hur jag vidare ska få ut maximalt av 10 timmar om dagen framför datorn

Sedan har vi då steg två, att få ut maximalt av dessa 10 timmar om dagen:

 • Tidsblockering: Dela upp arbetsdagen i block av tid som är tillägnade specifika uppgifter. Detta hjälper till att hålla fokus och minska distraktioner.
 • Pauser: Korta pauser har visat sig öka produktiviteten och kreativiteten. Tekniker som arbete i 25 minuter följt av en 5 minuters paus kan vara mycket effektiva. Jag dubblar det dock och jobbar 40tim och tar 10min paus.
 • Prioritera uppgifter: Börja med de viktigaste och mest utmanande uppgifterna när energin är som högst.
 • Digital minimalism: Minska digitala distraktioner genom att stänga av onödiga notifikationer och använda verktyg som hjälper till att blockera distraktioner.
 • Självvård: Ta hand om mig själv. Regelmässig motion, bra kost och tillräckligt med sömn är grundläggande för att hålla både kropp och sinne i toppskick. Meditation och yoga i pauser och längre motion efter jobbet.
 • Fasta: Det här rekommenderar jag inget att göra, men jag försöka fasta eller äta väldigt lite när jag jobbar. Ibland äter jag en frukost, ibland inte.

Flexibilitet

Trots det strikta schemat jag har satt upp, är det viktigt att betona vikten av flexibilitet. Livet är oförutsägbart, och det kommer att finnas dagar då det helt enkelt inte är möjligt att följa planen till punkt och pricka. Istället för att se detta som ett misslyckande, ser jag det som en möjlighet att anpassa och vara resilient. Flexibilitet inom ramen för min strukturerade rutin tillåter mig att hantera oförutsedda händelser med grace och behålla min mentala hälsa. Jag ser det här som ett grundschema där jag försöker följa det så ofta jag kan.

Uppföljning och justering av mitt arbetssätt

En viktig del av detta experiment kommer att vara regelbundna utvärderingar. Jag planerar att sätta upp kvartalsvisa översyner för att utvärdera mina framsteg, identifiera eventuella utmaningar och justera mitt arbetssätt där det behövs. Dessa översyner kommer att vara avgörande för att säkerställa att mitt nya arbetssätt fortsätter att tjäna sitt syfte och anpassas efterhand som mina behov och omständigheter förändras.

Andra punkter för mitt arbetssätt

 • Vara realistisk: Sätta mål som är realistiska. Mitt gamla tänk där ribban sätts högst upp för att förhoppningvis hoppa till hälften rekommenderar jag ingen. Tror det är bättre att börja smått och gradvis öka än att sätta för höga mål från början. Detta gäller dock arbetssättet och inte mål med mitt arbete. Där tror jag fortsatt på att sätta ribban högst upp.
 • Fira framstegen: Fira mina framsteg. Varje steg framåt är en seger och framförallt ett steg framåt. Med det sagt så ska firandet inte urholkas. Men hittils har jag firat framsteg ca 0 gånger på 20år.

Avslutande tankar om min nya strategi

Genom att anta det här nya arbetssättet och strategin hoppas jag inte bara på att öka min produktivitet utan också att uppnå en högre livskvalitet. Vilket går hand i hand. Det är en utmaning som jag ser fram emot, och jag tror att den kommer att ge positiva förändringar i både mitt professionella och personliga liv. För dig som funderar på att göra en liknande förändring, kom ihåg att nyckeln till framgång ligger i att hitta en balans som fungerar för just dig. Det som fungerar för mig, behöver ju inte nödvändigtvis vara det som fungerar för dig.

Klart slut!