Nobeldagen

Nobeldagen är sedan 1901 den 10 december varje år, det vill säga Nobels dödsdag. I slutet av 1900-talet blev den också inskriven i svenska almanackor och blev allmän flaggdag i Sverige.

Lämna en kommentar